Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Brtnický
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition - FA
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je určení míry kontaminace rozdílných území- např. průmyslová oblast, oblast s intenzivní dopravou, obytná plocha. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány zdravotní a environmentální indexy značící míru znečištění.

There are no limitations of the topic