Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Stav témy: schválené (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin - AF
Max. počet študentov:3
Navrhol:
Ing. Martin Brtnický
Abstrakt:
Cílem práce je určení míry kontaminace dětských hřišť. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s literárními zdroji. Budou vypočítány zdravotní a environmentální indexy značící míru znečištění.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia