Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stochastické modelování vývoje exportu (popř. importu) České republiky pomocí pokročilých statistických metod
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je pomocí vhodně zvoleného Box-Coxova modelu predikovat budoucí hodnoty exportu (popř. importu) České republiky do (popř. ze) zvolených zemí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.