Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je návrh ekonometrického modelu produkční funkce pro zvolené odvětví v ČR s přihlédnutím k jeho specifickým podmínkám.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEFEKM2 Ekonometrie II