Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza síťových útoků a způsoby jejich detekce
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Abstrakt: Práce je vypisována ve spolupráci s firmou GREYCORTEX, která vyvíjí analyzátor síťového provozu MENDEL. Cílem práce bude nastudovat a vytvořit prostředí pro provedení síťového útoku (např. pomalé scany, brute force útoky na autentizační formulář,...) a popsat metody pro jeho detekci.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-II Inženýrská informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFBIS Bezpečnost informačních systémů