Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Parser aplikačního protokolu pro analyzátor síťového provozu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:3
Navrhl:
Abstrakt:
Práce je vypisována ve spolupráci s firmou GREYCORTEX, která vyvíjí analyzátor síťového provozu MENDEL. Cílem práce bude vytvořit parser pro vybraný aplikační protokol (Kerberos, LDAP,...), který bude extrahovat patřičná data z odchytávané komunikace.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-II Inženýrská informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.