Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh mobilnej aplikácie KamVen
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Mária Kaderová
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude navrhnout mobilní aplikaci na podporu cestovního ruchu v regiónu Záhorie. Ssoučástí práce bude také průzkum trhu, analýzy cílové skupiny, analýza konkurence a návrh financovaní. Aplikace bude podpora webu www.KamVen.sk a primárně z tohoto webu bude čerpat data.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení