Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vybrané nástroje online marketingu a ich využitie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Igor Nečas
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Andrej Grajciar
Abstrakt: V oblasti online marketingu je možné vidieť veľký potenciál efektívnej propagácie a možnosť vlastnej realizácie pri aplikovaní rôznych nápadov a postupov, čo sú hlavné dôvody výberu a zamerania tejto záverečnej práce. Bakalárska práca sa bude venovať vybraným nástrojom a prvkom online marketingu, konkrétne sociálnym sieťam facebook a instagram, a platforme google adwords. V praktickej časti budú aplikované nástroje na konkrétny podnik vo sfére služieb a bude vyvinutá snaha dosiahnuť vopred definované ciele.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení