Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vybrané nástroje online marketingu a ich využitie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Igor Nečas
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Andrej Grajciar
Abstrakt: V oblasti online marketingu je možné vidieť veľký potenciál efektívnej propagácie a možnosť vlastnej realizácie pri aplikovaní rôznych nápadov a postupov, čo sú hlavné dôvody výberu a zamerania tejto záverečnej práce. Bakalárska práca sa bude venovať vybraným nástrojom a prvkom online marketingu, konkrétne sociálnym sieťam facebook a instagram, a platforme google adwords. V praktickej časti budú aplikované nástroje na konkrétny podnik vo sfére služieb a bude vyvinutá snaha dosiahnuť vopred definované ciele.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení