Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh změny marketingové komunikace značky Skinners v souvislosti se zavedením dětské kolekce
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Michaela Macková
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Firma Skinners Technologies s.r.o. je mladou českou firmou, která na B2B a B2C trzích prodává již do 120 zemí světa. Doposud nabízela jediný produkt - ponožkoboty Skinners. Poměrně dlouhou dobu ale pracuje na nové dětské kolekci, se kterou přichází otázka - jak produkt komunikovat veřejnosti. Cílem této bakalářské práce je navrhnout změny marketingové komunikace jak pro B2B, tak B2C trh. Analyzovat současné vnímání značky Skinners, nově vzniklou cílovou skupinu, konkurenci i možná rizika v souvislosti se zavedením dětské kolekce. Jelikož je autorka členkou marketingového oddělení této firmy, výstupy práce budou následně implementovány.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení