Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Prvovýroba a kvalita mléka -téma k další diskusi
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřením na prvovýrobu mléka a kvalitativní parametry mléka. Práce musí zahrnovat i experimentální část (sledování) a statistické vyhodnocení. Vhodné je mít zajištěné "experimentální" zázemí (farmu, chov, instituci) nebo navazovat na BP.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení