Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Slevové portály jako možný způsob distribuce
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Michaela Sovišová
Abstrakt: Hlavním cílem práce bude vytvořit doporučení pro provozovatele konkrétního slevové portálu a jeho inzerenty, jak tento portál či jeho obsah zlepšit, aby byl atraktivnější pro koncového zákazníka. Kromě definice základních pojmů a charakteristiky vybraného slevového portálu bude provedena rovněž SWOT analýza a vyzkum pomocí dotazníkového šetření.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení