Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Automatizace zpracování auditorských dat
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Petra Papuláková
Abstrakt: Práce se zaměřuje na automatizaci zpracování auditorských dat. Pro automatizaci je využit program MS Excel, záznamy makra a makrojazyk Visual Basic for Application, VBA. V práci je popsaná modelová auditorská firma, provedena analýza současného procesu, navržena změna procesu a vypracován systém v MS Excel. V závěru práce je vyhodnocena časová úspora a jsou rozepsány náklady a přínosy změny. Dále jsou navrženy kroky pro údržbu a rozvoj systému tak, aby byl systém flexibilní a použitelný v auditorských firmách.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení