Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová komunikace ve vybraném sportovním klubu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Bc. Lukáš Měchura
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bude popsat problematiku sportovního marketingu včetně jeho specifik a nástrojů, se zaměřením na daný sportovní klub a návrh na zlepšení marketingové komunikace. Dílčím cílem bude posouzení důležitosti marketingu a marketingové komunikace v oblasti sportu s důrazem na dané sporotvní odvětví.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení