Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová komunikace ve vybraném sportovním klubu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Lukáš Měchura
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bude popsat problematiku sportovního marketingu včetně jeho specifik a nástrojů, se zaměřením na daný sportovní klub a návrh na zlepšení marketingové komunikace. Dílčím cílem bude posouzení důležitosti marketingu a marketingové komunikace v oblasti sportu s důrazem na dané sporotvní odvětví.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení