Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Krizový management podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav managementu - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Práce se bude zabývat analýzou krizového stavu podniku s formulací protikrizových doporučení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-EM Ekonomika a management

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.