Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Hlavním cílem závěrečné práce bude analýza dat dálkového průzkumu Země (DPZ), dostupná prostřednictvím tzv. globálních produktů, umožňujících stanovení evapotranspirace (ET) a detekci stresu suchem zemědělských i lesních ekosystémů. Student v rámci závěrečné práce připraví detailní literární přehled zabývající se metodami DPZ ke kvantifikaci ET. Student se naučí pracovat s prostorovými daty a provede jejich analýzu pro vybrané oblasti zahrnující jak zemědělské, tak lesní ekosystémy. V rámci těchto analýz provede student porovnání s výstupy s modelovými simulacemi, které jsou podkladem pro systém monitoring sucha v ČR (www.intersucho.cz).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia