Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Monitoring evapotranspirace a stresu suchem s využitím satelitního snímkování
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním cílem závěrečné práce bude analýza dat dálkového průzkumu Země (DPZ), dostupná prostřednictvím tzv. globálních produktů, umožňujících stanovení evapotranspirace (ET) a detekci stresu suchem zemědělských i lesních ekosystémů. Student v rámci závěrečné práce připraví detailní literární přehled zabývající se metodami DPZ ke kvantifikaci ET. Student se naučí pracovat s prostorovými daty a provede jejich analýzu pro vybrané oblasti zahrnující jak zemědělské, tak lesní ekosystémy. V rámci těchto analýz provede student porovnání s výstupy s modelovými simulacemi, které jsou podkladem pro systém monitoring sucha v ČR (www.intersucho.cz).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení