Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Milan Fischer, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Milan Fischer, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním cílem závěrečné práce bude vytvoření detailního literárního přehledu na téma využití dálkového průzkumu Země pro monitoring evapotranspirace a celkové vodní bilance krajiny. Zdrojem informací bude převážně zahraniční odborná literatura.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení