Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti využití dálkového průzkumu Země k hodnocení vodní bilance krajiny
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Hlavním cílem závěrečné práce bude vytvoření detailního literárního přehledu na téma využití dálkového průzkumu Země pro monitoring evapotranspirace a celkové vodní bilance krajiny. Zdrojem informací bude převážně zahraniční odborná literatura.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia