Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt: Na základě rešerší odborné literatury vymezit roli úspor a investic v ekonomice. Pomocí analýzy dat identifikovat tendenci vývoje a hlavní faktory. Vysvětlit základní důsledky vývojové tendence pro současný stav ekonomiky a utváření předpokladů jejího dalšího vývoje.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-HPS Hospodářská politika a správa-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.