Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Komparace dynamiky vývoje výdajů na spotřebu a úspor v ČR a vybrané zemi
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt: Z rešerší odborné literatury vymezit význam vztahu mezi výdaji na spotřebu a úsporami. Pomocí analýzy dat identifikovat vlastnosti tohoto vztahu v podmínkách ČR a vybrané země. Vysvětlit případné odlišnosti a jejich důsledky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.