Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Komparace dynamiky vývoje výdajů na spotřebu a úspor v ČR a vybrané zemi
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Abstrakt:
Z rešerší odborné literatury vymezit význam vztahu mezi výdaji na spotřebu a úsporami. Pomocí analýzy dat identifikovat vlastnosti tohoto vztahu v podmínkách ČR a vybrané země. Vysvětlit případné odlišnosti a jejich důsledky.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-HPS Hospodářská politika a správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.