Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
State of topic:
approved (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Statistics and Operation Analysis - FBE
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Summary: Pomocí statistických metod student popíše z kvantitativního hlediska dopady přímých zahraničních investic do české (popř. slovenské) ekonomiky na ekonomický růst a zaměstnanost. Využije metody regresní analýzy, analýzy časových řad a modelů vícerozměrných časových řad. Z předmětu Ekonometrie I (nebo EKM1A) doporučuji známku C nebo lepší. The student is expected to quantitatively describe impact of FDI on economic growth and employment in the Czech Republic (or possibly Slovakia). The student is expected to apply regression analysis, time series models and multivariate time series analyses. Grade of C or better earned in EKM1 (EKM1A) is recommended.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-EMEN Economics and Management
B-EMEN-MEEN Business Economics and Management
B-EM Economics and management
B-EM-ME Economics and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FBE
EKM1 Econometrics I