Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Pomocí statistických metod student popíše z kvantitativního hlediska dopady přímých zahraničních investic do české (popř. slovenské) ekonomiky na ekonomický růst a zaměstnanost. Využije metody regresní analýzy, analýzy časových řad a modelů vícerozměrných časových řad. Z předmětu Ekonometrie I (nebo EKM1A) doporučuji známku C nebo lepší. The student is expected to quantitatively describe impact of FDI on economic growth and employment in the Czech Republic (or possibly Slovakia). The student is expected to apply regression analysis, time series models and multivariate time series analyses. Grade of C or better earned in EKM1 (EKM1A) is recommended.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EMAJ Economics and Management
B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEF
EKM1 Ekonometrie I