Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dopady zavedení vybraných opatření na příjmy / výdaje státního rozpočtu
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Abstrakt: Zaváděná legislativní opatření mají často velmi zásadní dopad na příjmy či výdaje státního rozpočtu. V rámci tématu si student vybere konkrétní, dostatečně významná opatření zavedená v uplynulé době a s pomocí statistického šetření zjistí jejich vliv na příjmovou či výdajovou stránku státního rozpočtu. Pro řešení tématu není nutná složitá ekonometrie, avšak užití statistických metod v rozsahu bakalářského studia je nutností.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-HPS Hospodářská politika a správaB-HPS-F Finance

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.