Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití GIS ve veřejné správě
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jaromír Landa, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Bc. Anna Krejčová
Abstrakt:
Tato bakalářská práce bude zaměřená na to, jaké je praktické využití GIS ve veřejné správě. Práce bude obsahovat popis k čemu se GIS ve veřejné správě používají, jaké nástroje se používají, jaký je přínos GIS pro veřejnou správu, jaké jsou výhody a nevýhody, SWOT analýzu, vývoj do budoucnosti a porovnání se současností.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení