Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití GIS ve veřejné správě
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Landa, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Anna Krejčová
Abstrakt: Tato bakalářská práce bude zaměřená na to, jaké je praktické využití GIS ve veřejné správě. Práce bude obsahovat popis k čemu se GIS ve veřejné správě používají, jaké nástroje se používají, jaký je přínos GIS pro veřejnou správu, jaké jsou výhody a nevýhody, SWOT analýzu, vývoj do budoucnosti a porovnání se současností.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení