Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Abstrakt: Záměrem bakalářské práce je určit, zda je pro firmu ekonomicky výhodné zaměstnávat osoby ze znevýhodněných skupin, při jejichž zaměstnání mohou čerpat finanční prostředky z programů aktivní politiky zaměstnanosti - APZ (například na chráněná pracovní místa). Bakalářská práce bude obsahovat popis a analýzu zvolených nástrojů APZ. Aplikační část bude zaměřena na sestavení ukazatelů, s jejichž pomocí bude možné posoudit ekonomickou výhodnost (například přímé a nepřímé náklady zaměstnávání osoby se zdr. postižením). Analýza výsledků a zhodnocení výhodnosti. Nutnou podmínkou zadání tématu je zajištění dostupnosti ekonomických dat z firmy, která programy APZ využívá nebo by využívat mohla.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.