Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Internetová propagácia vybraného podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Igor Nečas
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Nie nadarmo sa 21. storočie označuje za vek internetu a samotný internet sa stáva stále viac používaným masmédiom, ktoré postupne vytláča zo svojich dominantných pozícii televíziu, rádio, či klasickú tlač. Práve preto som sa rozhodol využiť možnosti internetovej propagácie vo svojej bakalárskej práci, kde chcem zistiť využiteľnosť internetových nástrojov v marketingovej činnosti na konkrétnom podniku. Bakalárska práca sa bude zaoberať návrhom, realizáciou, úpravami a následným vyhodnocovaním internetovej propagácie pre vybraný podnik. Na základe výsledkov kampaní budú pridané doporučenia pre budúcu propagáciu.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení