Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využitelnost nástrojů online marketingu v malých firmách
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Igor Nečas
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Bc. Simona Padalíková
Abstrakt: Nedílnou součástí firem je zcela jistě marketing. V posledních letech je velký důraz kladen také na online marketing, se kterým by dnes už měla počítat každá firma. Otázkou ale zůstává, jestli se investice do online marketingu vyplatí i malým firmám, které mají na tuto část propagace omezený rozpočet a jestli se to vůbec, vzhledem k ostatním velkým korporacím, které mají pro tyto kampaně vyčleněny mnohonásobně vyšší prostředky, vyplatí. Tato práce se bude zabývat zkoumáním a tvorbou marketingového portfolia pro menší firmu. Snahou bude najít vyhovující marketingovou strategii, která se následně zrealizuje a poté se bude zkoumat, jestli měla nějaký dopad na tržby dané firmy. Marketingové kampaně se budou dále zpětně hodnotit a zdokonalovat na základě předchozích výsledků, aby se vytvořila optimální strategie pro danou firmu. Cílem tedy bude zjistit, jestli se dané firmě vyplatí investovat jak čas, tak i peníze do online marketingu i přes její omezený rozpočet a jestli je to pro ni nějakým způsobem přínosné.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení