Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh marketingové strategie pro vybraný podnik z oblasti gastronomie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Igor Nečas
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Tereza Gavendová
Abstrakt: Bakalářská práce se bude zabývat podnikem Pizzerie U Martina. V tomto podniku již několik let brigádně pracuji a ráda bych svou bakalářskou prací přispěla k lepšímu chodu celého podniku a zároveň poukázala na nedostatky, které bych svou strategií chtěla řešit. Návrh strategie bude vycházet z provedené analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Navržená strategie pro podnik bude v souladu se SMART principem. Cílem práce bude navrhnout konkrétní marketingovou strategii, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Dílčím cílem práce bude prozkoumání vlivu reklamy a sociálních sítí na konkurenceschopnost podniku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení