Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Potencionální inhibitory viru Zika
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Abstrakt: Virus Zika patří do čeledi Flaviviridae spolu s dalšími významnými patogeny člověka jako je virus klíšťové encefalitidy, virus západonilské horečky či virus dengue. Virus byl objeven v roce 1947 v Ugandě. Až do roku 2016 se jednalo o opomíjený virus, který nebyl spojován se závažnými onemocnění u lidí. V roce 2016 proběhla v Jižní Americe epidemie viru Zika a virus začal být spojován s výskytem mikrocefalie u novorozenců a u dospělých jedinců byly zaznamenány případy syndromu Guillain-Barré či jiné neurologické zdravotní komplikace. Od té doby je virus Zika v centru zájmu vědecké i laické veřejnosti. V současnosti není k dispozici žádná schválená léčba nebo vakcína vůči viru Zika. Cílem zadávané diplomové práce je shrnout poznatky o možnostech antivirové terapie nákazy virem Zika, a dále vytipování a testování potencionálních inhibitorů viru v podmínkách in vitro.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZOO Zootechnika
N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.