Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv kvality služieb na rozvoj obce z pohľadu miestnych rezidentov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Igor Nečas
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Vladimíra Stahlová
Abstrakt: Už niekoľko rokov je trend, že mnoho ľudí, prevažne mladých, sa sťahuje do väčších miest. Dôvodom je, že im je poskytované väčšie množstvo služieb, ktoré sú kvalitnejšie. Bakalárska práca sa bude zaoberať vplyvom kvality služieb na rozvoj menšej obce na Slovensku. Vo vlastnej časti bude pomocou dotazníku zistené, či sú obyvatelia obce spokojní s kvalitou ponúkaných služieb, a či to je jeden z aspektov, ktorý priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvňuje počet miestnych rezidentov. Výsledky dotazníku budú spolu s počtom obyvateľov analyzované za účelom zistenia, či kvalita služieb ovplyvňuje rozvoj obce.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení