Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Důsledky volatility směnného kurzu pro exportní výkonnost české ekonomiky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
Student v rámci zpracování bakalářské práce zhodnotí dopady pohybů směnného kurzu CZK/EUR, popř. CZK/USD na celkovou exportní výkonnost české ekonomiky a dále sektorů hospodářství, které jsou tradičně závislé na vývozu. Využije přitom metody regresní (nebo korelační) analýzy, analýzy časových řad a statistických indexů. Doporučuji z Ekonometrie I známku C nebo lepší.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
PEFEKM1 Ekonometrie I