Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Budování akademické integrity
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Ing. Veronika Králíková
Abstrakt:
Akademická integrita je čím dál tím častěji skloňovaný pojem. Nejvíce se zmiňuje právě její porušování, ať už studenty či přímo akademickými pracovníky. Problémy jako podvádění u zkoušek, opisování, plagiátorství či contract cheating se objevují na všech školách napříč celým vzdělávacím sektorem. Cílem bakalářské práce by měl být návrh efektivních nástrojů pro budování etické studentské komunity. Pro naplnění tohoto cíle bude potřeba analyzovat stávající nástroje, zjistit jejich efektivitu, případně je inovovat či navrhnout jiná řešení. Vyžadována bude práce se zahraničními odbornými publikacemi.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení