Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Brno jako cílová destinace pro zahraniční studenty
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Veronika Králíková
Abstrakt:
Brno, jako druhé největší univerzitní město ČR, bývá často cílem i mnoha zahraničních studentů. Bakalářská práce se bude věnovat hodnocení předpokladů, které Brno jako cílová destinace má, dále vnímání města zahraničními studenty a jejich spokojenost s infrastrukturou, vybaveností, orientací, kulturním vyžitím a dalšími faktory. Práce bude vycházet z projektu magistrátu města Brna "Brno International Student". Výsledkem bude návrh strategie pro rozvoj současného stavu, kde cílem bude více zatraktivnit město Brno, vyzdvihnout jeho přednosti, navrhnout řešení zjištěných problémů a tím ulehčit studentům orientaci nejen při příjezdu, ale i během jejich pobytu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MCR Management cestovního ruchu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.