Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Brno jako cílová destinace pro zahraniční studenty
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Králíková
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Veronika Králíková
Abstrakt: Brno, jako druhé největší univerzitní město ČR, bývá často cílem i mnoha zahraničních studentů. Bakalářská práce se bude věnovat hodnocení předpokladů, které Brno jako cílová destinace má, dále vnímání města zahraničními studenty a jejich spokojenost s infrastrukturou, vybaveností, orientací, kulturním vyžitím a dalšími faktory. Práce bude vycházet z projektu magistrátu města Brna "Brno International Student". Výsledkem bude návrh strategie pro rozvoj současného stavu, kde cílem bude více zatraktivnit město Brno, vyzdvihnout jeho přednosti, navrhnout řešení zjištěných problémů a tím ulehčit studentům orientaci nejen při příjezdu, ale i během jejich pobytu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MCR Management cestovního ruchu-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.