Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Chování spotřebitele na trhu privátních značek
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Jaroslava Bařinová
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá chováním spotřebitele na trhu privátních značek. Teoretická část se zaobírá pojmy, jako jsou značka, privátní značka a její vznik a vývoj. Dílčím cílem je určit preference, zjistit postoje a názory spotřebitelů na zkoumaném trhu. V praktické části budou rozebrána data z dotazníkového šetření, v němž bude zkoumáno nákupní chování a rozhodování spotřebitele z pohledu znalosti privátní značky, důvodu a pravidelnosti nákupu. Z těchto údajů bude také zjištěno, jak ovlivňuje věk, pohlaví, příjem a status spotřebitele nákup privátních značek. Na základě analýzy výsledků budou vytvořena doporučení pro majitele privátních značek.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení