Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Jak design webových stránek ovlivňuje chování uživatelů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Igor Nečas
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Andrea Rubínová
Abstrakt: Problematika webových prezentací je aktuální. Téměř každá firma ji vlastní. Právě proto, že vytvořit webovou prezentaci pomocí webových editorů za použití šablon je snadné a zvládne to skoro každý, vzniká několik téměř stejných webů. A mnohdy i se základními chybami a nedostatky. Vlastníci stránek si neuvědomují, jak rozložení webu či použití barev může chování uživatele ovlivnit. A tím vlastník může své uživatele (zákazníky) ztratit. V bakalářské práci bude objasněna problematika webového designu. Upozorněno na časté chyby při tvorbě webové prezentace. Stanoveno ideální použití: barev, fontu, velikosti písma, rozložení stránky. A zjištěno, jak tyto faktory ovlivňují chování uživatele. Pomocí webového editoru budou vytvořeny dvoje webové stránky. Jedny navrženy podle daných pravidel, druhé nikoliv. Následně pomocí A/B testování bude zjištěno, které stránky mají lepší odezvu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení