Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Jak design webových stránek ovlivňuje chování uživatelů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Problematika webových prezentací je aktuální. Téměř každá firma ji vlastní. Právě proto, že vytvořit webovou prezentaci pomocí webových editorů za použití šablon je snadné a zvládne to skoro každý, vzniká několik téměř stejných webů. A mnohdy i se základními chybami a nedostatky. Vlastníci stránek si neuvědomují, jak rozložení webu či použití barev může chování uživatele ovlivnit. A tím vlastník může své uživatele (zákazníky) ztratit. V bakalářské práci bude objasněna problematika webového designu. Upozorněno na časté chyby při tvorbě webové prezentace. Stanoveno ideální použití: barev, fontu, velikosti písma, rozložení stránky. A zjištěno, jak tyto faktory ovlivňují chování uživatele. Pomocí webového editoru budou vytvořeny dvoje webové stránky. Jedny navrženy podle daných pravidel, druhé nikoliv. Následně pomocí A/B testování bude zjištěno, které stránky mají lepší odezvu.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení