Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Sledování vybraných růstových charakteristik plantáží rychle rostoucích dřevin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnotit metody odhadu klíčových růstových charakteristik v plantáži rychle rostoucích dřevin zejména přírůstku a listové plochy (LAI) a provést jejich porovnání pomocí různých metod v rámci sezónního sledování. V rámci BP se studenti zaměří na zvládnutí teoretických základů metod měření, práci s přístrojovou technikou i využití statistických metod pro zpracování získaných dat. Očekává se účast studentů na vlastní experimentální práci pod vedením zadavatele.Jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí práce je schopnost práce s odbornými texty (i v anglickém jazyce), samostatnost a zoodpovědnost při práci v terénu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia