Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude zhodnotit vliv místa měření na chod teplot vzduchu a půdy a význam těchto rozdílů pro nástup klíčových fenofází volně rostoucích dřevin. V rámci BP se student zaměří na zvládnutí teoretických základů metod měření, práci s přístrojovou technikou, její instalaci a údržbu v terénu i využití statistických metod pro zpracování získaných dat. Od zájemce očekávame ochotu podílet se na vlastní experimentální práci v terénu (NPR - Plačkův Les - Vranovice a areál ŠZP Žabčice) pod vedením zadavatele a jeho spolupracovníků.Jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí práce je schopnost práce s odbornými texty (i v anglickém jazyce), samostatnost, zoodpovědnost při práci v terénu a schopnost týmové práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia