Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Mikroklimatická měření teplot a jejich využití ve fenologii
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnotit vliv místa měření na chod teplot vzduchu a půdy a význam těchto rozdílů pro nástup klíčových fenofází volně rostoucích dřevin. V rámci BP se student zaměří na zvládnutí teoretických základů metod měření, práci s přístrojovou technikou, její instalaci a údržbu v terénu i využití statistických metod pro zpracování získaných dat. Od zájemce očekávame ochotu podílet se na vlastní experimentální práci v terénu (NPR - Plačkův Les - Vranovice a areál ŠZP Žabčice) pod vedením zadavatele a jeho spolupracovníků.Jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí práce je schopnost práce s odbornými texty (i v anglickém jazyce), samostatnost, zoodpovědnost při práci v terénu a schopnost týmové práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení