Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vytvoření konferenčního systému pro Wordpress
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Bc. Lukáš Burian
Abstrakt:
Cílem práce je návrh realizace systému pro administraci konference, správa příspěvků, sekcí a uživatelů formou webové aplikace, kterou bude jednoduché implementovat v rámci redakčního systému wordpress.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení