Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vytvoření konferenčního systému pro Wordpress
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Lukáš Burian
Abstrakt: Cílem práce je návrh realizace systému pro administraci konference, správa příspěvků, sekcí a uživatelů formou webové aplikace, kterou bude jednoduché implementovat v rámci redakčního systému wordpress.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení