Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová strategie vybrané sportovní akce
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Pavel Alexa
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je návrh marketingové strategie pro běžecký závod (Fortuna běh). Je zapotřebí nejprve na základě detailních analýz identifikovat silné a slabé stránky současných marketingových aktivit této události a poté navrhnout komplexní marketingovou strategii, která by vedla k zlepšení v rámci marketingového a komunikačního mixu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení