Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová strategie vybrané sportovní akce
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je návrh marketingové strategie pro běžecký závod (Fortuna běh). Je zapotřebí nejprve na základě detailních analýz identifikovat silné a slabé stránky současných marketingových aktivit této události a poté navrhnout komplexní marketingovou strategii, která by vedla k zlepšení v rámci marketingového a komunikačního mixu.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení