Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnotit metody měření půdní vlhkosti používané v rámci experimentálních měření na pracovišti Agrosystémů a bioklimatologii na několika experimentálních lokalitách. V rámci BP se studenti zaměří na zvládnutí teoretických základů metod měření, práce s přístrojovou technikou i využití statistických metod pro zpracování získaných dat. V rámci svých časových možností budou provádět vlastní experimentální měření pod vedením zadavatele.Jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí práce je schopnost práce s odbornými texty (i v anglickém jazyce), samostatnost a zoodpovědnost při práci v terénu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia