Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Metody měření půdní vlhkosti v agrometeorologii
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce bude zhodnotit metody měření půdní vlhkosti používané v rámci experimentálních měření na pracovišti Agrosystémů a bioklimatologii na několika experimentálních lokalitách. V rámci BP se studenti zaměří na zvládnutí teoretických základů metod měření, práce s přístrojovou technikou i využití statistických metod pro zpracování získaných dat. V rámci svých časových možností budou provádět vlastní experimentální měření pod vedením zadavatele.Jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí práce je schopnost práce s odbornými texty (i v anglickém jazyce), samostatnost a zoodpovědnost při práci v terénu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení