Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kreatívne účtovníctvo
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Habanec
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Kristína Andrášová
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá problematikou kreatívneho účtovníctva. Rešeršná časť je zameraná na vymedzení pojmov kreatívneho účtovníctva, na chyby v účtovníctve, podvodné jednanie a spôsoby boja proti kreatívnemu účtovníctvu. V praktickej časti budú aplikované praktiky kreatívneho účtovníctva na modelových príkladoch.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení