Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Maloobchodní prodejny na malých obcích
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michaela Macková
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Nikola Adámková
Abstrakt: Práce se bude zabývat prodejnami se smíšeným zbožím na malých obcích, které mají obvykle problém konkurovat maloobchodním řetězcům. Cílem bude navrhnout doporučení pro vybranou prodejnu. Primární sběr dat proběhne prostřednictvím hloubkových rozhovorů se zákazníky i "nezákazníky" a personálem prodejny. Dále bude provedeno dotazníkové šetření (n=100).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení