Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Online propagace společnosti Pixiu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Adriana Kašparová
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je navrhnout online propagaci vybrané firmy za účelem zvýšení povědomí o této firmě a upevnění její pozice na trhu. Součástí tohoto návrhu budou i doporučení vedoucí k optimalizaci obsahu webu a návrh samotných propagačních kampaní. V praktické části se budu nejprve zabývat analýzou konkurence a zhodnocením vnitřního i vnějšího prostředí pomocí SWOT analýzy. Na základě vyhodnocení těchto analýz nabídnu návrhy na zlepšení slabých stránek organizace. Součástí práce bude i kalkulace nákladů souvisejících s návrhy.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení