Prehľad vypísaných tém - Ústav ekonomie (PEF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Mezinárodní obchod a hospodářský rozvoj ve vybrané ekonomice
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Michal Mádr, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav ekonomie - PEF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit, do jaké míry má zapojení do mezinárodního obchodu vliv na hospodářský rozvoj ve vybrané ekonomice. Zhodnocení je provedeno prostřednictvím vhodných kvantitativních metod.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.