Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Využití IT v propagaci města Jemnice
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Bc. Martina Kelblerová
Abstrakt: Cíl: Cílem mojí bakalářské práce by bylo navrhnout propagační kampaň pro dané město za účelem zvýšení jeho návštěvnosti. Metodika: Na základě dostupných údajů budu vytvářet bakalářskou práci například porovnání propagace Jemnice s okolními městy. V rámci práce provedu analýzu dané problematiky ve městě, zvolím si cílový segment potencionálních klientů a vytvořím finanční plán pro tuto kampaň. Výsledek: Výsledkem bakalářské práce bude navržení kampaně pro Jemnici.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení