Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Volné téma
Stav tématu: schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
Abstrakt: Volné téma

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení