Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Ověření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude ověřit možnosti a limity použití přístrojové sady pro digitální sběr dendrometrických dat na úrovni stromu a to včetně souřadnice stromu (relativní ke středu inventarizační plochy nebo GPS souřadnice) pomocí ultrazvukové technologie. Vyhodnocovány budou různé faktory na úrovni porostu (věk, hustota, velikost inventarizační plochy, výskyt podrostu apod.).
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.