Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Testování systémů pro detekci plagiátorství ve zdrojových kódech
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Odhalování podobností ve zdrojových kódech je předmětem intenzivního výzkumu. K dispozici je značné množství aplikací pro odhalování podobnosti nejen v rámci jednoho jazyka, ale i napříč různými programovacími jazyky. Úkolem studenta bude: 1) Nastudovat relevantní literaturu na toto téma včetně metastudií. 2) Navrhnout a vytvořit sadu zdrojových kódů, na kterých bude možné otestovat úspěšnost aktuálně dostupných nástrojů 3) Provést testování 4) Vyhodnotit výsledky 5) Zhodnotit aktuální slabé stránky a výzvy v dané oblasti
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-II Inženýrská informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.