Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Testování systémů pro detekci plagiátorství ve zdrojových kódech
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt: Odhalování podobností ve zdrojových kódech je předmětem intenzivního výzkumu. K dispozici je značné množství aplikací pro odhalování podobnosti nejen v rámci jednoho jazyka, ale i napříč různými programovacími jazyky. Úkolem studenta bude: 1) Nastudovat relevantní literaturu na toto téma včetně metastudií. 2) Navrhnout a vytvořit sadu zdrojových kódů, na kterých bude možné otestovat úspěšnost aktuálně dostupných nástrojů 3) Provést testování 4) Vyhodnotit výsledky 5) Zhodnotit aktuální slabé stránky a výzvy v dané oblastiOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-II Inženýrská informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --
N-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.